sobota, 2 sierpnia 2014

MS SQL - DEADLOCK

Czasami zdarzy nam się, że procesy pracujące na bazie danych mogą się zakleszczyć. Nie wdając się w szczegóły, chodzi o równoczesne blokowanie jednych zasobów, oczekując na zwolnienie pozostałych. Szerzej to zagadnienie zostało opisane jako problem ucztujących filozofów.

A co, gdy taka syt. zdarzy nam sie na bazie danych?
a) dobrze by było się dowiedzieć, dlaczego dochodzi do zakleszczeń (np. sql profiler)
b) pomyśleć nad zmianą poziomu izolacji tranzakcji
c) wyśledzić odpowiedni proces za pomocą sp_who2 a nast. ubić zawieszony process, odblokowując tym samym zasoby dla innych procesów
exec sp_who2
kill SPID
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz