czwartek, 6 marca 2014

Przekierowanie poczty MS Exchange

Tak jak już wspomniałem w moim poprzednim wpisie nt. tworzenie konta mailowego w ms-exchange jako jedno z dodatkowych zadań dostałem opiekę administracyjną nad serwerem, na którym oprócz aplikacji CRM, zainstalowany jest również serwer pocztowy Exchange.

W poprzednim poście opisałem jak utworzyć nowe konto, oraz dodać je do grupy. W tym opiszę przypadek przekierowywania (forwardowania) maili do innej skrzynki pocztowej.

Jeżeli chcemy zrobić forward dla klienta wewnątrz domeny, to dobrze jest dla niego utworzyć konto w AD, jeżeli jednak mamy do czynienia forwardem do skrzynki pocztowej po za naszym AD, wtedy należy utworzyć nowy kontakt mailowy.

Na pocz. otwieramy klienta ms exchange i przechodzimy do zakładki "Recipient Configuration", gdzie tworzymy nowy kontakt mailowy ("New mail contact"). Uwaga: wykonujemy to na zakładce  'Recipient Configuration", a nie "Mail":

New contact, next, a nast. w oknie wpisujemy odpowiednie dane:

Teraz wchodzimy we właściwości (properties) istniejącego kontaktu, dla którego chcemy dołożyć forward.
Z opcji wybieramy "Mail Row Settings", a nast. zaznaczamy "Delivery Options" i właściwości (Properties). W nowo utworzonym okienku wybieramy "Browse", a nast. utworzony przez nas przed chwilą kontakt mailowy:

Nast. zaznaczamy (lub nie) checkbox z, czy maile mają przychodzić na obie skrzynki pocztowe, czy tylko na nową skrzynkę ("Deliver message to both forwarding address and mailbox").

Ok. Apply i... już działa nam nasz forward wiadomości.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz