czwartek, 29 maja 2014

Task Scheduler - Windows Server 2000 vs 2008R2

Przenosząc skrypty .bat pomiędzy serwerami z serwera Windows 2000 na Windows 2008r2 napotkałem pewne problemy. Dlaczego warto robić skrypty .bat można się dowiedzieć choćby z książki A.Hunt, D.Thomas Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza w rozdziale "Wszechobecna automatyzacja".

Przenosząc te skrypty, miałem okazję spotkać się z dwoma niemiłymi dla mnie niespodziankami. 
Po pierwsze, zmienił się format daty, jaki stosuje się w skryptach. Aby uzyskać format daty yyyy-MM-ss (rok-miesiąc-dzień) w starszym windowsie (win xp, win server 2000) wystarczyło podać:
echo %DATE:~0,4%-%DATE:~5,2%-%DATE:~8,2%

W windows 7 oraz server 2008r2 trzeba to zrobić nieco inaczej:
@echo off
For /f "tokens=2-4 delims=/ " %%a in ('date /t') do (set mydate=%%c-%%a-%%b)
@echo on
echo  %mydate%


UWAGA: echo to... taki Console.Writeline w bashu... czyli... komenda na wypisanie zmiennej na ekran konsoli.


Drugim problemem z jakim się napotkałem to... uruchomienie programu w task schedulerze. Aby nie było zbyt łatwo, w ustawieniach (settings) task schedulera nie można podać pełnej ścieżki skryptu/programu tylko trzeba... wykorzystać 2 osobne, przeznaczone do tego pola (osobne pole na nazwę skryptu, osobne na nazwę programu):
P.S. Z innych spraw, jakie wynikły przy okazji przenoszenia tych skryptów na inny serwer, to ustawianie uprawnień do baz danych, linked serwerów i innych kwestii bezpieczeństwa, ale... to by trzeba było ustawić niezależnie typów serwerów (źródłowych/docelowych).
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz