piątek, 1 marca 2013

Pinterest / Blocksit layout

Jednym z najnowszych "krzyków mody", jest wyświetlanie newsów na stronie internetowej w "pseudo-tabelaryczny" sposób. Jest to sposób, który na pierwszy rzut oka przypomina nieco tabelę, ale nią nie jest, czyli dane ustawione są w kolumny, ale wysokość wierszy jest różna i zależna od ilości contentu (wysokość zdjęcia, ilość i długość komentarzy do zdjęcia itp.). Dodatkowo, resizując stronę (zmniejszając lub zwiększając okno przeglądarki) newsy się przestawiają w swojej "pseudo tabeli". Jako pierwsze (ale mogę się mylić), taki layout graficzny zastosowało na swojej stronie https://pinterest.com/, dlatego nazwałem ten layout "pinterest layout".

Teoretycznie, można by było zalogować się na stronę https://pinterest.com/ i spróbować przekopiować ich layout, ale takie rozwiązanie nie było by ani zbyt grzeczne, ani zbyt moralnie poprawne. Na szczęście dzięki www.google.com udało mi się znaleźć stronę, która zagregowała 'know how", czyli link do wtfdiary.com, na którym jest 6 'know how to do pinterest loyout'.

Mi osobiście najbardziej przypadł do gustu BlocksIt.js dlatego w dalszej części skupię się właśnie na tym rozwiązaniu. Jego zalety:
- to łatwość i prostota obsługi,
- ładny wygląd zewnętrzny,
- przystępny tutorial (zawierający 2 projekty demo)
- licencja  GNU GPL 2.0

Samo rozwiązanie nie jest niczym innym, jak wykorzystaniem biblioteki jQuery oraz dołączeniem do niego odpowiedniego jQuery plugin. Do tego dochodzą nam style CSS (ostylowanie naszego contentu) oraz kilka prostych skrytpów javascript (m.in. wykorzystywanych podczas resizowania strony).

To co potrzebujemy to pobrać najnowszą wersję biblioteki query oraz plik zip z demami blocksit

Moje rozwiązanie, które tutaj przedstawię, w dużej mierze opiera się na demie, które można pobrać z linku powyżej i jest to jedynie dostosowanie tego dema do aplikacji typu .net (asp.net / sharepoint).

Aby wykorzystać 'Blocksit' tworzymy nową stronę .aspx (może to być kontrolka .ascx), następnie do projektu dodajemy odpowiednie pliki:
- jquery-1.9.1.min (najnowsza wersja jquery w dniu 2013-03-01)
- blocksit.min (znajduje się w pliku z demem blocksit  - \blocksit-js\blocksit\demo2)
- style.css (znajduje się w pliku z demem blocksit - \blocksit-js\blocksit\demo2)
- zchpitblocksitdemo.js  (nasz plik ze skryptami, jakie będziemy utuchamiać na stronie)

Standardowo te skrypty były na stronie z demem, ale ja wolałem je przenieść do osobnego pliku .js i wyglądają one następująco:

$(document).ready(function () {
    //vendor script
    $('#header')
    .css({ 'top': -50 })
    .delay(1000)
    .animate({ 'top': 0 }, 800);

    $('#footer')
    .css({ 'bottom': -15 })
    .delay(1000)
    .animate({ 'bottom': 0 }, 800);

    //blocksit define
    $(window).load(function () {
        $('#container').BlocksIt({
            numOfCol: 5,
            offsetX: 8,
            offsetY: 8,
            blockElement: '.grid'
        });
    });

    //window resize
    var currentWidth = 1100;
    $(window).resize(function () {
        var winWidth = $(window).width();
        var conWidth;
        if (winWidth < 660) {
            conWidth = 440;
            col = 2
        } else if (winWidth < 880) {
            conWidth = 660;
            col = 3
        } else if (winWidth < 1100) {
            conWidth = 880;
            col = 4;
        } else {
            conWidth = 1100;
            col = 5;
        }

        if (conWidth != currentWidth) {
            currentWidth = conWidth;
            $('#container').width(conWidth);
            $('#container').BlocksIt({
                numOfCol: col,
                offsetX: 8,
                offsetY: 8
            });
        }
    });
});
 Ok. Przejdźmy zatem do omówienia najważniejszej części, czyli kodu strony .aspx / kontrolki .ascx:

Aby uzyskać ten layout, teoretycznie nie potrzebujemy żadnego 'code behind' i wystarczy nam czysty html, który docelowo powinien wyglądać podobnie jak na stronie z dema, czyli mniej więcej tak:

<link rel="stylesheet" href="/_layouts/style.css" type="text/css" />
<script src="/_layouts/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/_layouts/blocksit.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/_layouts//zchpitblocksitdemo.js" type="text/javascript"></script>
<div id="container">
    <div class="grid">
        <div class="imgholder">
            <img src="http://www.inwebson.com/demo/blocksit-js/demo2/images/img26.jpg" />
        </div>
        <strong>Bridge to Heaven</strong>
        <p>Where is the bridge lead to?</p>
        <div class="meta">by SigitEko</div>
    </div>
    <div class="grid">
        <div class="imgholder">
            <img src="http://www.inwebson.com/demo/blocksit-js/demo2/images/img15.jpg" />
        </div>
        <strong>Autumn</strong>
        <p>The fall of the tree...</p>
        <div class="meta">by Lars van de Goor</div>
    </div>
</div>
Aby jednak uzyskać, w pełni dynamicznie generowany przez nas layout, skorzystamy z kontrolki literala, czyli nasz kod html będzie wyglądał tak:

<link rel="stylesheet" href="/_layouts/style.css" type="text/css" />
<script src="/_layouts/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/_layouts/blocksit.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/_layouts//zchpitblocksitdemo.js" type="text/javascript"></script>

<div id="container">
    <asp:Literal runat="server" ID="ltrGrid" ></asp:Literal>
</div>
W tym przypadku, będziemy potrzebowali stworzyć 'code behind', który w najprostszym możliwym przypadku będzie wyglądał tak:

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            SetLiteralGrid();
        }
        private void SetLiteralGrid()
        {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();

            sb.AppendLine("<div class='grid'>");
            sb.AppendLine("<div class='imgholder'>");
            sb.AppendLine("<img src='http://www.inwebson.com/demo/blocksit-js/demo2/images/img27.jpg' />");
            sb.AppendLine("</div>");
            sb.AppendLine("<strong>Sunset Lake</strong>");
            sb.AppendLine("<p>A peaceful sunset view...</p>");
            sb.AppendLine("<div class='meta'>by j osborn</div>");
            sb.AppendLine("</div>");

            ltrGrid.Text = sb.ToString();
        }
 Oczywiście w realnych scenariuszach interesuje nas wypełnienie contentem pełnej strony (a nie tylko pojedyńczego newsa), ale wtedy w 'code behind' wystarczy zwyczajnie wcześniej pobrać potrzebne dane i wrzucić je do StringBuildera za pomocą pętli.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz