sobota, 2 lipca 2016

ELMAH

ELMAH, czyli Error Logging Modules And Handlers (ELMAH) - jest to biblioteka/moduł dostępny za darmo służący do zarządzania oraz monitorowania błędów w oprogramowaniu. Moduł ten oparty jest na śledzeniu zdarzeń i można go podpiąć do istniejącej aplikacji bez zmiany ani jednej linii kodu (zmiany wykonujemy tylko w konfiguracji). Główne zadania ELMAH-a, to obsługa, zarządzanie, monitorowanie, eskalacja błędów, ze szczególnym uwzględnieniem błędów nieobsłużonych.

Główne zalety/funkcjonalności ELMAHA:
- prostota konfiguracji
- prosty interfejs webowy pokazujący szczegółowe dane
- odkładanie błędów do bazy danych / plików xml / etc
- przechwytywanie i logowanie nieobsłużonych błędów
- wysyłanie maili i notyfikacji w momencie wystąpienia błędów
- logowanie wszystkich lub tylko wybranych typów błędów
- darmowa biblioteka
- możliwość logowania w sposób "tradycyjny" z poziomu C#
( ErrorSignal.FromCurrentContext().Raise(e); )


Z tego tez powodu uważam, że warto się przyjrzeć tej bibliotece bliżej.

Linki:
- http://code.google.com/p/elmah/
- http://www.asp.net/web-forms/overview/older-versions-getting-started/deploying-web-site-projects/logging-error-details-with-elmah-cs

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz