sobota, 27 października 2012

Podniesienie uprawnień sharepoint

Bardzo często podczas pisania programów w technologii sharepoint (np. Visual Web Part) zdarza się konieczność czasowego podniesienia uprawnień użytkownika dla wykonania konkretnej czynności. Przykładem, mogą być uprawnienia do listy. Normalny użytkownik posiada uprawnienia tylko do odczytu elementów listy (elementy listy sharpoint są podobne do rekordów w bazie danych), a co za tym idzie nie posiada uprawnień do tworzenia/modyfikowania elementów listy. Aby taki użytkownik mógł utworzyć/zmodyfikować element na takiej liście za pomocą napisanej przez nas aplikacji (np. mógł utworzyć nową 'fakturę' za pomocą aplikacji, do zarządzania fakturami, opartej na listach sharepoint), trzeba czasowo podnieść jego uprawnienia. Podniesienie uprawnień w kodzie C# w praktyce oznacza pobranie SPSite z podwyższonymi uprawnieniami (tzw. SuperSite).
Przykład:SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(delegate()
{
    using (SPSite
superSite = new SPSite(SPContext.Current.Site.ID))
    {
        using (SPWeb
superWeb = superSite.OpenWeb(SPContext.Current.Web.ID))
        {
            // Your code here
        }
    }
});
 
Podczas pobierania SuperSite lepiej jest jednak wykorzystać wrapper, w postaci klasy SPSecurityHelper, zademonstrowanej przez Dana Larsona na jego tech-blogu
Klasa SPSecurityHelper:

using Microsoft.SharePoint;


    /// <summary>A class for working with elevated privilege</summary>
    public static class SPSecurityHelper
    {
        /// <summary>Returns an elevated site</summary>
        /// <param name="theSite">
        /// The site that you want an elevated instance of.
        /// You must dispose of this object unless it is part of SPContext.Current.
        /// </param>
        /// <returns>An elevated site context.</returns>
        /// <remarks>Be sure to dispose of objects created from this method.</remarks>
        public static SPSite GetElevatedSite(SPSite theSite)
        {
            var sysToken = GetSystemToken(theSite);
            return new SPSite(theSite.ID, sysToken);
        }

        /// <summary>Gets a UserToken for the system account.</summary>
        /// <param name="site"></param>
        /// <returns>A usertoken for the system account user./returns>
        /// <remarks>Use this token to impersonate the system account</remarks>
        public static SPUserToken GetSystemToken(SPSite site)
        {
            site.
CatchAccessDeniedException = false;
            try
            {
                return site.SystemAccount.UserToken;
            }
            catch (UnauthorizedAccessException)
            {
                SPUserToken sysToken = null;

                // Only use runwithelevated to grab the system user token.
                SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(
                    delegate()
                    {
                        using (SPSite lolcatKiller = new SPSite(site.ID))
                        {
                            sysToken = lolcatKiller.SystemAccount.UserToken;
                        }
                    }
                );
                return sysToken;
            }
        }
    }
 Wykorzystanie klasy SPSecurityHelper:

 using (SPSite superSite = SPSecurityHelper.GetElevatedSite(SPContext.Current.Site))
{
    using (SPWeb superWeb = superSite.OpenWeb(SPContext.Current.Web.ID))
    {
               // Your code here
    }
}

 Sposób wykorzystania jest bardzo prosty, tzn. do klasy SPSecurityHelper przekazujemy obiekt zwykłego SpSite, natomiast z powrotem dostajemy obiekt tego samego SpSite z podwyższonymi uprawnieniami. Dzięki wykorzystaniu klasy SPSecurityHelper kod jest krótszy oraz lepszy jakościowo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz